Klachten

Allereerst willen we u melden dat MaatMatras.nl al het aannemelijke zal doen om eventuele klachten onderling met u op te lossen. Indien u onverhoopt een klacht heeft van welke aard dan ook, kunt u zich richten aan MaatMatras.nl via e-mail, post of telefoon. Klachten dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MaatMatras.nl, direct nadat u de gebreken heeft geconstateerd. U dient een omschrijving te geven van de klacht met, indien aanwezig, de correspondentie die er tussen MaatMatras.nl en u geweest is zoals orderbevestiging, factuur en e-mails.

De klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MaatMatras.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten. Klachten die duidelijk spoed vereisen, worden behandeld binnen 24 uur, indien nodig ook in het weekend. MaatMatras.nl beoordeelt hierbij de noodzakelijkheid van het geval.

Bereken jouw matras op maat Prijs berekenen