Veel gestelde vragen

Advies

Omdat matrassen, grotendeels afhankelijk zijn van persoonlijke voorkeur en unieke persoonlijke omstandigheden, is een bewuste keuze van belang. Als u hulp kunt gebruiken bij het kiezen van het juiste product, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de klantenservice. U wordt op de manier van uw voorkeur benaderd en voorzien van alle informatie die u wenst. Dit verplicht u tot niets. U bent ook welkom om op afspraak onze showroom te bezoeken en de gewenste producten, alvorens tot aanschaf over te gaan, te bekijken en te beoordelen. We zijn u graag van dienst.

Betaling

De betaling kan op verschillende manieren gedaan worden. Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW. Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten, alleen bij levering onder rembours komen er kosten bij. We hanteren geen minimaal bestelbedrag.

Vooruitbetaling

Door overschrijving of telebankieren via uw eigen bank.

iDEAL

Veilig en zeker betalen via iDEAL.

PayPal en creditcard

Betaal eenvoudig met uw e-mailadres of creditcard.

Contant bij afhalen

Contant bij afhalen bij ons centraal magazijn.

Onder rembours

Contant aan de deur aan de transporteur. Hiervoor worden extra kosten gerekend.

Garantie

1. Alle producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Op alle door MaatMatras.nl geleverde goederen is fabrieksgarantie van toepassing. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten geleverd wordt tenzij anders vermeld. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

2. Op matrassen verleent MaatMatras.nl een garantietermijn van 1 jaar op fabricagefouten, beginnend op de datum van in ontvangst name van het product en/of de producten. Op alle andere producten aangeboden op de website van MaatMatras.nl wordt een standaard garantie van 1 jaar verleend, tenzij anders vermeld.

3. Indien nadat u het product en/of de producten heeft ontvangen, het product en/of de producten een gebrek of gebreken vertoont/vertonen of u van mening bent dat het product en/of de producten niet voldoet/voldoen aan het door u bestelde, dient u binnen bekwame tijd MaatMatras.nl schriftelijk via e-mail, brief of fax te vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product en/of de producten.

4. Indien u MaatMatras.nl vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product en/of de producten, zal MaatMatras.nl binnen 14 dagen antwoord geven over de afhandeling. MaatMatras.nl zal u daarna binnen 14 werkdagen nadat zij het product en/of de producten van u terug heeft ontvangen, informeren over de termijn van vervanging of reparatie. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De kosten van uw retourzending komen voor rekening van MaatMatras.nl. De keuze van transport is echter aan MaatMatras.nl en gaat in overleg met U. Het geretourneerde product en/of de geretourneerde producten kan/kunnen alleen geaccepteerd worden indien het in een passende, goed sluitende en onbeschadigde verpakking zit. Het vervangen en/of herstellen van het product en/of de producten, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van MaatMatras.nl, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van of een deel van het product en/of de producten dan wel het gebrek aan het product en/of de producten aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico komt. In dat geval is MaatMatras.nl niet verplicht het gebrek aan het product en/of de producten te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product en/of de producten. MaatMatras.nl zal het product en/of de producten dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product en/of de producten van u ontvangen heeft.

5. Matrassen bestaan uit zachte materialen. Transport, opslag en gebruik kunnen afwijkingen in maat veroorzaken. Afwijkingen in lengte en breedte van circa 1,5% van de nominale maat vallen binnen de tolerantie.

6. Het vulmateriaal van de bekledingen kan door gebruik iets inzakken en verliezen aan volume. Dit is volkomen natuurlijk en geen reden tot klachten.

7. Elke matras past zich door gebruik aan het lichaam aan en wordt iets zachter. Dit hangt af van de uitvoering van het matras en de wijze van gebruik en kan zelfs tot 20% van de oorspronkelijke stramheid bedragen. Dit vormt geen reden tot klacht.

8. Matrassen hebben in eerste instantie soms een eigen geur, bijvoorbeeld van scheerwol, katoen, schuimrubber of PU-schuim. Deze geur is onschadelijk en verdwijnt tijdens de eerste weken door het matras te luchten.

9. De handgrepen aan een matras zijn bedoeld om het matras te keren en niet om het matras te dragen.

10. Matrastijken en/of matrasbekledingen vallen nimmer onder de garantie.

11. In geval van garantie bepaalt de betreffende fabrikant of het product en/of de producten gerepareerd dan wel vervangen wordt/worden.

12. Indien door de fabrikant der producten een verdergaande garantie wordt gegeven aan MaatMatras.nl, zal deze garantie ook gelden voor de koper. Indien MaatMatras.nl na overleg met de koper beslist dat de klacht terecht is, zal MaatMatras.nl handelen of conform de eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, of zelf het gebrek herstellen. De koper moet ons hiertoe de gelegenheid geven.

13. De originele garantieperiode wordt nimmer na eventuele vernieuwing of reparatie verlengd.

14. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderende normaal gebruik van het product en/of de producten. Hieronder wordt onder andere verstaan: geen oververhitting bij centrale of andere verwarming, het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet bloot stellen aan grote koude, grote vochtigheid, grote warmte of grote droogte. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor het geleverde product en/of de geleverde producten sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen.

15. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, geven geen recht op garantie en/of schadevergoeding. Dit geldt eveneens voor aan hout en/of bekleding van het geleverde optredende verkleuring, kleurverschil door verschil in verfbaden, het zogenaamde werken van hout, fijne krasjes in glas, littekens in leder, het plooien van leder of stof.

16. Bij de uitvoering van overeenkomsten met kopers die kennelijk handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn wij nimmer gehouden tot enige andere schadevergoeding dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derde, winstderving, en dergelijke.

17. Schade door oneigenlijk gebruik, het inzakken van afdekmateriaal, afname van de oorspronkelijke stramheid van het interieur tot 20%, evenals een normale slijtage vallen niet onder de garantie. Indien het product en/of de producten zichtbaar beschadigd of bevuild is/zijn, bijvoorbeeld door lichaamsvocht, vervallen alle garantieaanspraken. Klachten ontstaan door invloed van vocht van buitenaf valt nimmer onder garantie.

18. Lichamelijke klachten en/of beperkingen in welke vorm dan ook ontstaan of versterkt door gebruik en/of verkeerd gebruik van door MaatMatras.nl aangeboden producten zijn niet te verwijten aan informatie, ontbrekende informatie op de website van MaatMatras.nl en advies gegeven op verzoek van de koper. De koper dient zich goed te laten voorlichten en geïnformeerd te zijn over de mogelijkheid van en eventuele nadelige gevolgen door gebruik van welk product dan ook geleverd door MaatMatras.nl.

Klachten

Allereerst willen we u melden dat MaatMatras.nl al het aannemelijke zal doen om eventuele klachten onderling met u op te lossen. Indien u onverhoopt een klacht heeft van welke aard dan ook, kunt u zich richten aan MaatMatras.nl via e-mail, post of telefoon. Klachten dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MaatMatras.nl, direct nadat u de gebreken heeft geconstateerd. U dient een omschrijving te geven van de klacht met, indien aanwezig, de correspondentie die er tussen MaatMatras.nl en u geweest is zoals orderbevestiging, factuur en e-mails.

De klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MaatMatras.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten. Klachten die duidelijk spoed vereisen, worden behandeld binnen 24 uur, indien nodig ook in het weekend. MaatMatras.nl beoordeelt hierbij de noodzakelijkheid van het geval.

Leveringen

Alle bestellingen worden volgens de overeenkomst tussen u en MaatMatras.nl uitgevoerd. Bestelde producten welke geen installatie en/of instructie behoeven én waarvan het formaat van de verpakking het toelaat, worden verzonden met PostNl. Andere bestellingen worden door eigen personeel bezorgd. Bestellingen zijn ook op afspraak op te halen in ons magazijn indien gewenst. In alle gevallen nemen we zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak met u te maken. MaatMatras.nl rekent geen verzendkosten. MaatMatras.nl verzendt met PostNl of bezorgd met eigen vervoer.

Voorraad

Bij de producten staat een verwachte levertijd. Dit is indicatief en hier zij geen rechten aan te ontlenen. Indien een product niet op voorraad is, neemt MaatMatras.nl contact met u op om de werkelijke levertijd of eventueel een alternatief met u te bespreken.

Afleveren

Ieder product en/of alle producten die u via de website van MaatMatras.nl heeft besteld, worden kosteloos op het op de overeenkomst vermelde adres in Nederland afgeleverd, met uitzondering van de eilanden. Er wordt echter niet afgeleverd op tijdelijke adressen, postbussen, antwoordnummers en poste restante. Het door u opgegeven adres wordt als plaats van levering genomen.

Eigen vervoer

Aflevering met eigen vervoer gaat altijd in overleg met u. We kunnen tot op 2 uur nauwkeurig afspreken. Er hoeft niet de hele dag iemand thuis te zijn.

PostNL

Pakketten verzenden we met PostNl op maandag, woensdag en donderdag. Doorgaans neemt de levering 1 tot 2 dagen in beslag. U krijgt van ons na verzending een code waarmee het pakket te volgen is via www.tracktrace.nl. Mocht er niemand thuis zijn bij aflevering dan vindt u een briefje van PostNl in de brievenbus en biedt PostNl het de volgende dag nogmaals aan. Mocht er dan onverhoopt wederom niemand thuis zijn voor ontvangst, dan gaat het pakket naar het dichtstbijzijnde postkantoor bij u in de buurt voor afhalen van het pakket. U krijgt van PostNl een briefje in de bus met het adres.

Afhalen in magazijn

U kunt uw bestelling ook afhalen in het magazijn. Hier is echter niet altijd iemand aanwezig en er dient een afspraak gemaakt te worden. De afhaaltijden gaan in overleg met u.

Onder rembours

Bij levering onder rembours via PostNL krijgt u vooraf een melding van verzending met een code waarmee u de zending kunt volgen via www.tracktrace.nl. U kunt contant of via overschrijving aan de bode betalen.

Onderhoud

Matrassen:
Draaien.
Om een zo gelijkmatig mogelijke belasting van het matras te bewerkstelligen, is het aan te raden het matras regelmatig om te draaien van de hoofdzijde naar de voetenzijde. Eens in de vier weken draaien is voldoende. Dit rekt de levensduur van uw matras.
Luchten van matras.
Een goed geluchte kamer is zowel voor het slapen zelf als voor de matras zeer belangrijk. Te hoge luchtvochtigheid (boven 60-70%) en te lage kamertemperatuur (beneden 10-12ºC) kunnen ertoe leiden dat, vooral op de veerlatten aan de onderzijde van de matras, vochtaanslag ontstaat. Dit gaat ten koste van het comfort en de levensduur van het matras. Er kunnen schimmelvlekken ontstaan, hetgeen niet onder de garantie valt. Aan de onderzijde gesloten bedden of verkeerd beddengoed, bijvoorbeeld niet of slecht luchtdoorlatend, verhogen het risico op schimmelvorming. We raden dan ook aan het matras dagelijks ‘s, indien de situatie dit toelaat, te luchten.
Reinigen.
Matrassen niet kloppen of stofzuigen. Incontinentiehoezen kunt u afnemen met een vochtige doek en een niet agressief schoonmaakmiddel. Afneembare gewatteerde hoezen kunt u met een zachte borstel reinigen, en kunnen tenzij anders aangegeven, in de wasmachine gewassen worden (tot 40ºC) met gesloten ritssluiting.

Privacy

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Op deze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).
Alleen Google Analytics maakt hier gebruik van op onze website.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën als SSL (Secure Socket Layer), erkend als gangbare standaard binnen de IT-sector.

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst heeft.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Retouren

U heeft 14 dagen om te beslissen of u het product wilt houden, ingaande op de dag dat u de bestelling in ontvangst heeft genomen. Indien u een besteld product wilt retourneren, kunt u eenvoudig een afspraak maken met MaatMatras.nl. U kunt ons bereiken via e-mail info@maatmatras.nl en via telefoon 06-24251415 van ma t/m za 09:00-17:00 uur. We vragen u om uw ordernummer, naam en adres te vermelden.
U hoeft geen reden op te geven van uw retourzending, maar we zijn wel benieuwd naar uw reden. Het helpt ons om de kwaliteit hoog te houden van zowel de service als de producten. Alvast bedankt. Speciaal op maat gemaakte artikelen vallen buiten het recht van retour zenden, zoals in de algemene voorwaarden is vermeld.

Hoe retourneren

U kunt het product dat u wilt retourneren binnen 14 dagen terugsturen in dezelfde verpakking waarmee het gekomen is. Persoonlijk retourneren kan ook bij ons magazijn. In overleg met u kunnen retouren ook bij u thuis worden opgehaald. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden die per product kunnen verschillen en u vooraf te weten krijgt. Het retouradres krijgt u direct na uw aanmelding. De kosten voor het retour zenden zijn voor uw rekening. De aankoopprijs van het product én de initiële verzendkosten krijgt u binnen 30 dagen teruggestort op uw rekening. De verpakking mag geopend zijn, om het product goed te hebben kunnen beoordelen, maar dient zoveel mogelijk in onbeschadigde, onveranderde, originele staat te verkeren. Het product dient compleet, ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Producten in geopende verpakkingen die niet voldoen aan deze voorwaarden, blijven uw eigendom. Deze producten worden naar u terug gestuurd.

Bereken jouw matras op maat Prijs berekenen